poniedziałek, lutego 24, 2020

Budowa Mostu na rzece Mała Wełna

alt


Budowa Mostu na rzece Mała Wełna – dowozy uczniów do szkół

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich budowy nowego mostu na rzece Mała Wełna, gmina Kłecko informuje, że zamknięcie mostu dla ruchu samochodowego lub inne utrudnienia w ruchu samochodów, nastąpią nie wcześniej niż 9 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie WZDW, we współpracy z Wykonawcą robót – firmą MOST Sp. z o.o. oraz Gminą Kłecko, cały czas prowadzi prace, które mają na celu udrożnienie przejazdu przez Małą Wełnę dla ruchu lokalnego.

Szkoła, we współpracy z gminą, ma opracowane koncepcje dowozu uczniów w okresie budowy mostu, jednak ich ostateczny kształt zależeć będzie od rozwiązań, które przyjmą WZDW i Wykonawca prac – firma MOST Sp. z o.o. O zmianach w obowiązującym trybie dowozów wszyscy rodzice poinformowani zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rekolekcje

PLAN REKOLEKCJI SZKOLNYCH

KŁECKO

12 – 14 marca 2018

Prowadzące: Siostry Służebniczki

DZIEŃ PIERWSZY:

Godz. 1015 Sala gimnastyczna w szkole
- Szkoła podstawowa kl. 0, I, II, III;

Nauka Rekolekcyjna: Największy z cudów - Eucharystia

Godz. 123o Sala gimnastyczna w szkole
- Szkoła podstawowa kl. IV, V, VI, VII

Nauka Rekolekcyjna: Największy z cudów - Eucharystia

DZIEŃ DRUGI:

Godz. 8oo Sala gimnastyczna w szkole
– Szkoła podstawowa kl. 0, I, II, III
Nauka Rekolekcyjna: Nasza droga do świętości

Godz. 1015 Sala gimnastyczna w szkole
- Szkoła podstawowa kl. IV, V, VI, VII

Nauka Rekolekcyjna: Nasza droga do świętości

DZIEŃ TRZECI: Eucharystia nas przemienia

Uroczysta Eucharystia z homilią

Godz. 1115 w kościele parafialnym
- Szkoła podstawowa kl. 0, I, II, III, IV, V, VI, VII

OGŁOSZENIE

W czasie rekolekcji od 12 do 14 marca 2018 r roku (poniedziałek - środa) przywozy dzieci z przedszkola będą zorganizowane w następujący sposób:

Plan wyjazdów:

Miejscowość

Poniedziałek, wtorek

Środa

Jaroszewo

715

815

Michalcza

710

810

Pomarzany

705

805

Chabrowo Winiarski

740

840

Charbowo

745

845

Ułanowo

725

825

Ułanowo Folwark

720

820

Świniary Dolne

730

830

Świniary

735

835

Wilkowyja (Góra)

725

825

Polska Wieś

740

840

Gorzuchowo

730

830

Bojanice

728

830

Biskupice

735

840

Działyń

718

825

Brzozogaj

715

815

Kopydłowo

-

820

Dębnica szkoła

723

825

Dębnica Gajki

725

825

Pruchnowo

715

815

Bielawy

718

820

Bielawy 24

733

.

Sulin

735

835

Dziećmiarki

740

840

Czechy

745

845

Kamieniec

720

820

Powrót dzieci z przedszkola w poniedziałek i wtorek – autobus w przedszkolu 13.45, natomiast wyjazd dzieci ok. 14.00 po zakończonych rekolekcjach; w środę wyjazd dzieci z przedszkola o godzinie 13.25.

W czasie rekolekcji od 12 marca do 14 marca 2018r roku (poniedziałek - środa) przywozy dzieci z klas I – III szkoły podstawowej będą zorganizowane w następujący sposób:

Plan wyjazdów:

Miejscowość

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Jaroszewo

940

715

1040

Michalcza

935

710

1035

Pomarzany

930

705

1030

Chabrowo Winiarski

1005

740

1100

Charbowo

1010

745

1105

Ułanowo

950

725

1045

Ułanowo Folwark

945

720

1045

Świniary Dolne

955

730

1050

Świniary

1000

735

1055

Wilkowyja (Góra)

945

725

1040

Polska Wieś

955

740

1050

Gorzuchowo

950

730

1045

Bojanice

950

728

1045

Biskupice

955

735

1050

Działyń

945

718

1040

Brzozogaj

935

715

1030

Kopydłowo

940

-

1035

Dębnica szkoła

945

723

1040

Dębnica Gajki

945

725

1040

Pruchnowo

935

715

1030

Bielawy

940

718

1035

Bielawy 24

.

733

.

Sulin

950

735

1045

Dziećmiarki

955

740

1050

Czechy

1000

745

1055

Kamieniec

940

720

1035

W czasie rekolekcji od 12 do 14 marca 2018r roku (poniedziałek - środa) przywozy dzieci z klas IV – VII szkoły podstawowej będą zorganizowane w następujący sposób:

Plan wyjazdów:

Miejscowość

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Jaroszewo

1155

940

1040

Michalca

1150

935

1035

Pomarzany

1145

930

1030

Chabrowo Winiarski

1220

1005

1100

Chabrowo

1220

1010

1105

Ułanowo

1205

950

1045

Ułanowo Folwark

1200

945

1045

Świniary Dolne

1210

955

1050

Świniary

1215

1000

1055

Wilkowyja (Góra)

1155

945

1040

Polska Wieś

1205

955

1050

Gorzuchowo

1200

950

1045

Bojanice

1200

950

1045

Biskupice

1205

955

1050

Działyń

1155

945

1040

Brzozogaj

1145

935

1030

Kopydłowo

1150

940

1035

Dębnica szkoła

1155

945

1040

Dębnica Gajki

1155

945

1040

Pruchnowo

1145

935

1030

Bielawy

1150

940

1035

Sulin

1200

950

1045

Dziećmiarki

1205

955

1050

Czechy

1215

1010

1105

Kamieniec

1150

940

1035

Waliszewo

1210

1005

1100

.

Rekrutacja za zajęcia specjalistyczne

Od poniedziałku tj. 5 marca ogłaszamy rekrutację ciągłą na zajęcia specjalistyczne w ramach projektu "Nowa Szansa".

.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLA NR 1 W KŁECKU I ODDZIALE

ZAMIEJSCOWYM W DZIAŁYNIU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Termin

Etap rekrutacji/czynność rodzica

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

26lutego 2018 r. do 05marca godz. 16.00

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

5 marca 2018 r.

Informacje na tablicach ogłoszeń ,stronach internetowych dotyczące postepowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego

12 -23 marca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem przyjętym w placówce.

26-31 marca 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola.

6 kwietnia 2018 r. godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz placówki listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

9 kwietnia 2018 godz. 13.00

– 20 kwietnia 2018 r. godz. 16.00

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

23 kwietnia 2018 r. godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz placówki list dzieci przyjętych i nieprzyjętych-z list dzieci zakwalifikowanych, których rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

24-30 kwietnia 2018 r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

1 – 10 maja 2018 r.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

11 maja 2018 r., godz. 16.00

Opublikowanie wewnątrz placówki wykazu wolnych miejsc.

14-18 maja 2018 r., godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

21 maja 2018 r. godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz placówki listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22 maja godz. 13.00 – 25 maja 2018 r.godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

28 maja 2018 r., godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 1 czerwca 2018 r.

Procedura odwoławcza.

18 czerwca 2018 r.

Opublikowanie wewnątrz placówki wykazu wolnych miejsc.

REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA”

UWAGA – RUSZA REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA”!

W dniach od 27.02.2018 do 02.03.2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uczniów szkoły podstawowej na zajęcia specjalistyczne.

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa szansa”.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły!

Więcej informacji u Koordynatora Szkolnego – Dyrektora szkoły.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu "Nowa szansa".

Nasze nauczycielki ( które widnieją na zdjęciach) ukończyły szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jak się okazało projekt Nowa Szansa jest również szansą na rozwój nauczycieli. Panie uczące w klasach I-III brały udział w zajęciach wspomagających i doskonalących nauczycieli w zakresie wpływu muzyki i ruchu na zdolności poznawcze oraz umiejętność uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami ed. Prowadząca ów szkolenie, pani Anna Brych okazała się osobą niezwykle miłą, bardzo dobrze przygotowaną, a przede wszystkim wykładowcą z PASJĄ!

 

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

 

Więcej artykułów…

Strona 7 z 43

7
Dzisiaj jest: Poniedziałek
24 Lutego 2020
Imieniny obchodzą
Bogurad, Bogusz, Boguta, Bohusz,
Lucjusz, Maciej, Piotr

Do końca roku zostało 312 dni.
Zodiak: Ryba
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły

Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj111
mod_vvisit_counterWczoraj487
mod_vvisit_counterW tym tygodniu598
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu4426
mod_vvisit_counterW tym miesiącu13741
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu19973
mod_vvisit_counterŁącznie1991489

Obecnie jest: 8 nie zalogowanych online
Twoje IP: 3.233.221.149
 , 
Dzisiaj jest : Lut 24, 2020